Kajaconsulting

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Communicatie

Diensten

Communiceren kan op veel verschillende manieren. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen verbale en non-verbale communicatie. Door beide manieren goed met elkaar te combineren kan dit positieve gevolgen hebben voor het maken van contact en het onderhouden van contacten/relaties.

In relaties
Communicatie vindt plaats als een bron een boodschap overbrengt met de bedoeling het gedrag, het denken of de gevoelens van de ontvanger te beïnvloeden. Maar wat gebeurt er als zender en ontvanger niet op dezelfde golflengte zitten. Of als het gesproken woord (de verbale communicatie) volledig in tegenspraak is met de gezichtsuitdrukking, de lichaamshouding of de gebaren die gemaakt worden (non-verbale communicatie).
Hoe iemand een boodschap ontvangt of meedeelt is afhankelijk van wie en wat die persoon is, van de omstandigheden, van de ontvanger, van de belangrijkheid van de boodschap, va de gemoedstoestand van de deelnemers aan het communicatieproces, et cetera. Mensen hebben niet dezelfde belevingswereld. Geen twee mensen hebben hetzelfde referentiekader. Geen twee mensen zijn hetzelfde. Mensen zullen en kunnen daarom communicatie op verschillende wijzen interpreteren.
De twee belangrijkste communicatievaardigheden die aan bod komen zijn feedback geven en ontvangen en samenvatten. Het geven van feedback is een essentiële communicatievaardigheid binnen een goede relatie. Alleen is het geven van (vooral negatieve) feedback voor velen van ons een gevoelig onderwerp. Een belangrijk onderdeel van feedback geven is de manier waarop je vragen stelt. En op welk moment je welke soort vraag stelt. Aan de hand van oefeningen gaat u aan de slag met uw eigen communicatievaardigheden.

In de liefdesrelatie

Als je verliefd bent, spelen hormonen een grote rol, maar hoe duurzamer de relatie wordt, hoe belangrijker ook de communicatie wordt. En als je dan niet dezelfde taal spreekt, kan er onbegrip en verwijdering ontstaan waardoor je elkaar kwijt kunt raken.
Hoe u dat kunt voorkomen? Met behulp van de taal der liefde.
Om je partner op de juiste manier lief te kunnen hebben is het belangrijk om zijn of haar taal te spreken, anders praat je langs elkaar heen. Je hebt immers een andere persoonlijkheid en je bent anders opgevoed. Met behulp van de oefeningen die door Liselotte Visser zijn ontwikkeld gaat u uw liefdestaal en die van uw partner ontdekken. Zodat u (weer) afgestemd raakt op elkaar. Daarbij worden de talen uitgelegd en wordt u uitgedaagd uw liefde nieuw leven in te blazen.In organisaties

KAJA CCC biedt ook advies en interim-oplossingen op het gebied van communicatie in organisaties. Dat varieert van speciale projecten, zoals een grote introductie van een product of reorganisatie tot tijdelijke vervanging van PR en Communicatie personeel.
Of uw organisatie een bekend merk is of een startende onderneming, profit of non-profit, is voor KAJA CCC niet zo belangrijk. Communicatie is overal de bindende factor tussen organisatie en doelgroepen.

 

KAJA CCC is gespecialiseerd in het:
- verzorgen van in- en externe communicatie.
- opstellen en uitvoeren van communicatieplannen.
- ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal (folders, brochures, flyers)
- adviseren over comnunicatieaspecten en inzetten van communicatiemiddelen.
- verzorgen van mediavoorlichting.
- trainen en begeleiden bij optreden in de media.
- advisering en begeleiding van communicatie bij crises.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu