Kajaconsulting

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Numerologie

U kunt het zich waarschijnlijk niet voorstellen .... Dat getallen invloed op iemands leven kunnen uitoefenen. Toch is dat al eeuwenlang zo. Bent u nieuwsgierig geworden welke getallen bij u horen, wat ze voor u als uniek persoon betekenen en hoe u dit kunt gebruiken ?
Dan is een numerologierapport interessant voor u.

1
wilskrachtig
ambitieus
individualistisch
actief

2
inventief
harde werker diplomatiek teamspeler

3
enthousiast
creatief
inspirerend
artistiek

4
pragmatisch
trouw
plichtsbesef  doelgerich
t

5
vrije geest
intellectueel verandering
optimist

6
dienstbaar verantwoordelijk wereldverbeteraar onzelfzuchtig

7
wijs
filosofisch
intuïtief
wetenschappelijk

8
ambitieus
leiderschap
macht
gezag

9
evenwichtig mededogend edelmoedig rechtvaardig


Numerologie geeft ons de mogelijkheid een beter inzicht in onszelf te krijgen, te beseffen wat onze gaven en mogelijkheden zijn, maar geeft ook aan waar onze beperkingen liggen.
Numerologie leert ons iets over mensen en omstandigheden, over krachten die ons beheersen, op welke terreinen we zelf over de grootste kracht beschikken; over de uitdagingen die het leven ons zal stellen, over wat we elk volgend jaar mogen verwachten en tenslotte over wat we het beste kunnen doen en wat we toch maar beter kunnen laten.
Numerologie vertelt ons deze feiten niet alleen over onszelf maar ook over de mensen met wie we samenleven.
Wanneer we een beter inzicht in onszelf verkrijgen en een beter begrip voor elkaar, dan zal dit de onderlinge verstandhouding ten goede komen.

Ouders kunnen op deze manier veel beter leren begrijpen waarom hun kinderen zijn en doen zoals ze doen, waardoor ze beter in staat zijn hun kinderen te ondersteunen in hun groei naar volwassenheid.
Jonge mensen kunnen de numerologie gebruiken bij de keuze van hun beroep en daarmee zorgen en onzekerheden uit de wereld helpen.
Numerologie kan ook de zakenman behulpzaam zijn bij het maken van zakelijke besluiten.

In feite doet het er niet toe wie iemand is of wat hij doet, iedereen kan via de numerologie zijn leven verbeteren en op een hoger plan brengen en een betere verstandhouding met anderen realiseren.

Numerologie is ook een hulpmiddel om een groter begrip in relaties (geliefden, vriendschappen, partners) te krijgen.
Een 1 en een 2 is een ideaal stel: de 2 zegt 'jij eerst' en de 1 denkt 'ik eerst'.
Bij een 5 en een 8 kunnen problemen ontstaan over wie het voor het zeggen heeft in financiële kwesties. Voor een 7 is eenzaamheid niet genoeg om een relatie aan te gaan en een 8 zoekt een relatie voor het leven. Een 3 moet altijd geestelijk geprikkeld worden.

Numerologie als theorie

Van alle theoriën is numerologie waarschijnlijk de enige die door iedereen kan worden toegepast. Het is eigenlijk niet meer dan een kwestie van optellen en aftrekken, waarbij wel een algemeen model wordt gebruikt om te komen tot een zinvolle uitleg.
Wellicht dat de simpelheid van deze wetenschap de oorzaak is van het feit dat er (nog) zo weinig gebruik wordt gemaakt van numerologie. Iets dat waarde heeft moet per definitie moeilijk zijn is vaak de algemene gedachte…

De waarde van iets wordt bepaald door de bruikbaarheid en de uitkomst. De enige manier waarop je dat te weten kunt komen is simpelweg door numerologie te beoefenen. Feiten die allang bekend waren worden door de numerologie bevestigd. En andere nog onbekende feiten komen door numerologie aan het licht.


De theorie achter numerologie is gebaseerd op het idee van Pythagoras dat alle dingen numeriek kunnen worden uitgedrukt, omdat ze uiteindelijk terug te brengen zijn tot getallen.
Numerologie is de kennis van de getallen of vibraties en werd al eeuwen geleden door wijsgeren toegepast. Zij hadden zich gerealiseerd dat alles een trillingsgetal heeft. Zij wisten dat de universele wetten niet slechts voor de mensen golden, maar ook voor de dode stof en dat ze konden worden gebruikt om zowel mensen als zaken te determineren. In feite zijn het juist deze wetten die onze individualiteit bepalen. Elk getal heeft zijn eigen vibratie of trillingsinvloed en daarmee zijn eigen speciale kenmerken. Door de toepassing van enkele simpele regels en formules kan het ons duidelijk worden op welke wijze deze invloeden een rol in ons leven spelen.

Onze eigen trillingen of patronen worden numerologisch bepaald door onze geboortedatum en de namen die we bij onze geboorte hebben meegekregen.  Je kunt numerologie gebruiken om bepaalde patronen in je persoonlijke leven te begrijpen, maar ook om de invloeden van namen te begrijpen of de invloed van het huisnummer waar je woont.


In de numerologie wordt met de getallen 1 tot en met 9 en met de hoekgetallen 11, 22 en 33 gewerkt. Deze laatste drie cijfers worden nooit herleid, maar alle andere getallen van twee of meer cijfers worden tot één cijfer teruggebracht (het getal 27 wordt 9, 36 wordt 9, 14 wordt 5, 123 wordt 6, etc.).
Elk letter van het alfabet heeft zijn eigen cijfer of trillingsinvloed. En elk getal heeft zijn positieve en zijn negatieve zijden.

Een beschrijving, uitleg en advies waarin op basis van de numerologie uw persoonlijke situatie wordt uitééngezet, wordt vastgelegd in een numerologierapport.


Het numerologierapport

Door het maken van vele numerologierapporten ben ik bevestigd in de waarde van numerologie.
In de numerologierapporten die ik maak komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Het ware innerlijk of het zielsgetal: wat heb je vanaf je jeugd het diepste gewenst en hoe ervaren en beleven we vreugde. Het is ons innerlijk stemmetje waar we eigenlijk altijd naar zouden moeten luisteren, maar helaas niet altijd doen.

 • Het optreden naar buiten en het huidige zelf: wat laat ik aan de buitenwereld zien?

 • Het eigen hart of het wilsgetal: wie wil ik zijn en wat wil ik doen?

 • Het getal dat je fundament bepaalt.

 • Van welke vaardigheden en talenten kun je het beste gebruik maken.

 • De karmische lessen: welke lessen heb je nog te gaan?

 • Het onderbewustzijn: hoe reageren we als we geen tijd hebben om onze verstandelijke vermogens in te schakelen?

 • De bijzonderheden vertelt iets over de individualiteit.

 • De belangrijkste neigingen: wat doen we het liefst?

 • Benadering en aanpak: hoe pakken we dingen aan en onderdrukken we daarmee niet onze belangrijkste neigingen?

 • Wat zijn onze zwakste punten?

 • Welke invloed spelen de elementen op ons?

 • Wat is ons feitelijke doel in ons leven?

 • En hoe kunnen we dat het beste bereiken?

 • Wat is de invloed van onze geboortedatum op ons leven?

 • Wat kunnen we verwachten tijdens de drie grote levenscycli?

 • Voor welke uitdagingen staan we gesteld en aan welke zwakke kanten moet worden gewerkt?

 • Hoe kunnen we onze valkuilen en struikelblokken vermijden?

 • Wat zijn de uitdagingen in onze persoonlijke jaren?

 • Wat zegt de eerste klinker van onze geboortedatum over ons?

 • Welk beroep past bij ons?

 • Zeggen getallen ons ook iets over erfelijke eigenschappen?


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu