Kajaconsulting

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Werkwijze/Tarieven


Relatietherapie
Bij relatieproblemen richten we ons op kortdurende trajecten met de zeven-stappen-methode ofwel de OMARMEN methode die ontwikkeld is door drs. Liselotte Visser van RelatieBalans. Zie  www.relatiebalans.nl. Deze relatietherapie wordt door een aantal ziektekostenverzekeringen vergoed.
Na het eerste intakegesprek met de coach wordt door de GZ-psycholoog een diagnose gesteld. De diagnose wordt per e-mail aan u toegestuurd. Hierop volgt een consult over het behandelplan. Als u beiden hier volledig achter staat, ontvangt u een persoonlijk werkboek met de gehele behandeling uitgewerkt in theorie en huiswerkopdrachten. Hierbij wordt u persoonlijk door mij begeleid.

Vertrouwen is de basis om een veilige plek te creëren waarin je kunt werken aan persoonlijke zaken. Alles wat tijdens de gesprekken aan de orde komt, wordt als privé beschouwd en zal tussen de cliënt en de coach blijven.


Coaching
Gericht op het hier en nu. Alles wat zich aandient tijdens de sessie, geeft richting aan het coachingsproces.
De coach functioneert daarin als spiegel. Coaching is bedoeld voor iedereen die effectiever wil functioneren en communiceren en daardoor meer succesvol en met plezier leven en werken.
In een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek formuleren we de kern van uw coachvraag, de doelen die u wilt bereiken en geeft u aan wanneer het traject volgens u geslaagd is. Als er een klik van beide kanten is en u besluit het traject voort te zetten, wordt een plan op maat gemaakt.
Tijdens het traject verkrijgt u inzicht in mogelijk belemmerende en motiverende denkpatronen, gevoelens en gedrag. Door te experimenteren met nieuwe strategieën, integreert u deze verworven inzichten en vindt u nieuwe mogelijkheden om uw coachingsvraag te realiseren. In de eindfase wordt het resultaat van de coaching bestendigd en leert u hoe u er in vergelijkbare situaties mee om kunt gaan.
Coachingstrajecten bestaan gemiddeld uit 6 tot 8 gesprekken van anderhalf uur, die meestal 1 keer per 2 weken plaatsvinden. Tussen de gesprekken door zal er tijd moeten worden besteed aan de opdrachten.

Counselling
Bij Counselling wordt gebruik gebruikt van het 3-fasenmodel van Gerard Egan.
In de eerste fase wordt gewerkt aan het opbouwen van een vertrouwensband tussen de counsellor en de cliënt. Er moet een situatie ontstaan waarin de communicatie makkelijk kan verlopen.
In de tweede fase wordt gewerkt aan de betekenis van het probleem.
In de derde fase tenslotte moeten er spijkers met koppen worden geslagen. Het is het laatste stadium van de counsellingsrelatie voordat de cliënt zijn eigen leven weer hervat, zonder de steun of hulp van de counsellor. In deze fase zijn de doelen duidelijk gesteld en wordt gekeken naar de bereikbaarheid van die doelen op de korte en lange termijn. Er zal worden gewerkt aan het versterken van de eigen vaardigheden en mogelijkheden.


Telefonische consulten
Er zijn momenten in het leven waarop we het even niet mee zo zien zitten. Of waarin we dingen willen delen met mensen buiten de eigen omgeving. Soms willen we dat er alleen maar naar ons geluisterd wordt. Of zoeken we bevestiging.
Wilt u een luisterend oor, praten over de dingen die u bezighouden, problemen waarvoor u zich gesteld ziet bespreken, inzicht verkrijgen in keuzes die gemaakt zijn dan wel gemaakt moeten worden, ook daarvoor kunt u via het contactformulier contact opnemen met KAJA CCC.
Ik wil u graag helpen door het luisteren naar en praten over dingen die u bezighouden. Vanuit mijn intuïtie en heldervoelendheid en gesteund door de Osho Zen tarotkaarten probeer ik samen met u inzicht te verkrijgen in en een oplossing te vinden voor uw situatie.

Tarieven per 01-01-2012


 

Per Sessie

Duur

Coaching

€ 65,-- *

1 uur

Counselling

€ 65,-- *

1 uur

Relatietherapie

via RelatieBalans

45 minuten

Relatiecoaching

€ 75,-- *

1 uur

Telefonisch Consult

€ 50,--

1 uur

Numerologierapport

€ 90,--

Kennismakingsgesprek

Zie *

1-1,5 uur

Deze bedragen zijn exclusief 21% BTW. Een afspraak kan tot 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij afzegging binnen 24 uur wordt het gesprek alsnog gefactureerd. Coaching en Counsellingstrajecten duren gemiddeld 6 tot 8 sessies van elk een uur.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu